Vergroeningssubsidie voor bedrijventerreinen!

Vergroeningssubsidie voor bedrijventerreinen!

Samen vergroenen in Zwolle

De provincie Overijssel stelt een vergroeningssubsidie beschikbaar voor bedrijventerreinen. Deze subsidie is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek, waarin is geconcludeerd dat er te weinig wordt gedaan aan vergroening op bedrijventerreinen in de provincie Overijssel en regio Zwolle.

De OVB heeft in overleg met de andere ondernemersverenigingen van bedrijventerreinen in Zwolle besloten om samen in te zetten op vergroening van de bedrijventerreinen.

Groene menukaart
Tijdens de OVB-netwerkbijeenkomst van 21 april 2022 jl. kwam dit thema aan de orde. De aanwezigen zijn geïnformeerd en bijgepraat door Ilse Sijtsema (Ondernemingsvereniging Hessenpoort) en Twan Ruiterkamp (Hoveniersbedrijf Donkergroen). Ook zijn mogelijke vergroeningsacties door Donkergroen en Stichting Straatboer in beeld gebracht, inclusief een richtinggevende kostenraming als kader voor een eventuele investering van bedrijven.

Bekijk de menukaart via: Download de Menukaart Vergroeningsacties

Waarom is vergroening van het bedrijventerrein belangrijk?
Vergroening van het bedrijventerrein zal uiteraard een mooi effect hebben op de uitstraling. Daarnaast bevordert het de biodiversiteit en klimaatadaptie op het bedrijventerrein. Denk hierbij aan een betere afvoer van regenwater en een groenere, prettigere werkomgeving voor ondernemers en hun medewerkers.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
De subsidie kan een bijdrage leveren aan het uitvoeren van activiteiten die versneld bijdragen aan het toekomstbestendig maken van een werklocatie (of een deel daarvan). Denk hierbij aan de volgende acties: het vergroenen van parkeerplaatsen en het aanbrengen van terreingroen, plantenbakken en bomen.

”Samen voor een duurzaam, milieuvriendelijk en groener bedrijventerrein in Zwolle!”

Gezamenlijke subsidieaanvraag
Om de maximale subsidieaanvraag in te kunnen dienen, moeten we op basis van een LOI (letter of intent) de hoogte van de subsidie kunnen bepalen. De invulling van de te nemen maatregelen kunnen later nog afwijken, maar dan hebben we in ieder geval in beeld wat het maximale plafondbedrag zou moeten zijn. De maximale subsidie is 50% van het investeringsbedrag op alle kosten voor vergroening. De subsidie moet vóór 30 juni aangevraagd worden.

De voordelen van deelname aan deze subsidie

  • Nu 50% subsidie op alle kosten voor vergroening van jullie buitenruimte.
  • Er is een menukaart opgesteld waaruit je gemakkelijk de vergroeningsmogelijkheden kunt kiezen met de daarbij behorende richtprijzen. Andere ‘eigen’ ideeën mogen natuurlijk ook!
  • Het gehele subsidietraject zal door de gezamenlijke ondernemersverenigingen begeleid worden.
  • De subsidie wordt samen met Hessenpoort, Voorst en Marslanden aangevraagd waardoor we de bedrijventerreinen in Zwolle meer op de kaart zetten en subsidietoekenning zekerder wordt.

Kortom, was je al van plan je buitenruimte (verder) te vergroenen of zet deze berichtgeving je daartoe aan, dan kun je deze maatregelen dus (laten) uitvoeren voor 50% van de investering.

Welke stappen volg je voor deze aanvraag?

  1. Bekijk bijgaande menukaart voor inspiratie. Heb je een ander idee voor vergroening dan kan dat ook.
  2. Vul de vragenlijst in via https://forms.office.com/r/EKTm5vaTKq
  3. Wij nemen contact met je op om jou idee kort te bespreken en nemen deze mee in de aanvraag.

De vragenlijst kan tot en met 3 juni 2022 worden ingevuld!
De link naar de subsidie op de website van de Provincie Overijssel.

Vergroening van het buitenterrein verbetert de uitstraling van je eigen pand. Ook verhoogt het uiteindelijk de waarde van je vastgoed (gevestigd op een groen en aantrekkelijk bedrijventerrein). 

Bij vragen of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar info@ondernemersvereniging-ovb.nl.

*Een terugblik naar onze bijeenkomst waarin dit thema is besproken is te bekijken via: https://ondernemersvereniging-ovb.nl/terugblik-betaalbaar-vergroenen/