Beveiliging


Bedrijven op de Zwolse bedrijventerreinen Oosterenk, Vrolijkheid en Berkum zijn goed beveiligd en dat willen we laten zien ook. Een nieuw beveiligingsbord is onthuld dat eventuele illegale praktijken moet ontmoedigen.

Ondernemersvereniging OVB (Oosterenk, Vrolijkheid en Berkum) heeft voor de beveiliging een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf ingehuurd. De gezamenlijke actie is een aanzet tot hernieuwde samenwerkingsprojecten van de tachtig ondernemers die aangesloten zijn bij de OVB. “Het is een bedrijvigheid van belang op de bedrijventerreinen Oosterenk, Vrolijkheid en Berkum. Daar is goed te zien dat de economie weer aantrekt. Er wordt gebouwd, verbouwd en nieuwe bedrijven vestigen zich er”, volgens de ondernemersvereniging. “Deze dynamiek is reden voor de aanwezige bedrijven en organisaties om de samenwerking in Ondernemersvereniging OVB nieuw leven in te blazen, vervolgt Albert Bril, die namens Landstede in het bestuur van de ondernemersvereniging plaatsheeft.

“De collectief ingehuurde beveiliging is de eerste actie. Het is niet verplicht voor de ondernemers om mee te doen, ze kunnen zich aanmelden en krijgen dan groepskorting.” Er zijn meer voordelen van de revitalisering van de ondernemersvereniging. “We kunnen als intermediair bijvoorbeeld als één partij in overleg gaan met instanties en gemeente. Daarnaast is het mogelijk om kwesties als parkeerproblematiek, dat momenteel steeds meer speelt, collectief te benaderen.” De onthulling van het beveiligingsbord staat mede symbool voor de hernieuwde samenwerking binnen de ondernemersvereniging.

IETS KAPOT IN DE BUURT?

Geef het door aan de gemeente. Gebruik daarvoor de website www.zwolle.nl/melding of bel met het nummer 14038. Dan kan de gemeente het object zo snel mogelijk repareren. Of gebruik de Buiten Beter app.

POLITIEBERICHT: CAMERA IN BEELD

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie maakt in haar dagelijks werk veel gebruik van deze camerabeelden. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’.

WAT IS ‘CAMERA IN BEELD’?

Camera in beeld is een landelijk systeem, waarbij alle (particuliere en overheids-)camera’s met zicht op de openbare weg op een kaart worden vermeld. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken.

WAAROM IS ‘CAMERA IN BEELD’ BELANGRIJK?

Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camerabeelden aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in beeld kan de politie dus sneller meer incidenten op te lossen.

Lees verder en meld je aan bij de Politie. Klik hier.

POLITIEBERICHT: CHECK WIE JE WIJKAGENT IS

Ga naar politie.nl/mijn-buurt om te checken wie je wijkagent is en of hij op Twitter of Whatsapp te bereiken is. Zo zijn er drie wijkagenten voor Oosterenk, Vrolijkheid en Berkum. De politie Zwolle is bereikbaar via Facebook of Twitter en hebben tussen 7 en 23 uur een webcareteam die op berichten reageren. Voor spoed bel je nog steeds met 112, voor minder dringende zaken is de politie bereikbaar via 0900 – 8844.

CHECKLISTBRAND.NL

Veel bedrijven onderschatten de impact van een (grote) brand en realiseren zich niet dat ongeveer de helft van de ondernemingen na zo’n brand binnen twee jaar failliet is. Brandweer en verzekeraars hebben met een gezamenlijke visie de handen ineen geslagen om ondernemers te wijzen op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Onder meer via de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en een risicoscan laten uitvoeren.