Uitbreiding opvanglocatie Oosterenk

Uitbreiding opvanglocatie Oosterenk

Nog iedere dag vluchten er Oekraïners naar Nederland. De gemeente Zwolle wil deze mensen graag een veilige plek bieden. Dat past bij Zwolle. Daarom komt er een extra opvanglocatie en onderwijs op bedrijventerrein Oosterenk. Op 21 mei wordt er een Open huis georganiseerd door de gemeente Zwolle om u te informeren over de extra opvanglocatie.

Oosterenk
In onze regio zorgt de gemeente Zwolle ervoor dat er minimaal 2.000 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden. Zwolle heeft nu twee opvanglocaties op Oosterenk. Daar worden nu ruim 300 mensen opgevangen. De eerste ervaringen zijn goed. Veel inwoners en organisaties hebben hier volop aan meegewerkt.

Derde opvanglocatie
Om meer Oekraïners onderdak te bieden, komt er een derde opvanglocatie. Het gaat om kantoorgebouw Vermeer (Dokter van Deenweg 14-22). Vanaf eind juni is hier plek voor 225 mensen. In totaal kunnen straks dus 575 mensen opvangen worden op Oosterenk.

School 
Ook wordt kantoorgebouw Breughel (Dokter van Deenweg 2-10) beschikbaar gesteld. Vanaf 16 mei kunnen hier 130 Oekraïense kinderen naar school. Alleen de begane grond en eerste verdieping worden gebruikt. De kinderen worden verdeeld over 5 tot 7 klassen. Het gaat om peuteropvang tot voortgezet onderwijs. Ook kinderen uit gastgezinnen kunnen hier naar toe.

Tijdelijke opvang 
Beide gebouwen staan nu leeg. Ze liggen vlak bij de andere 2 opvanglocaties. Alle opvanglocaties en de school zijn er voor een half jaar. Als dat nodig is, kunnen de gebouwen maximaal 2 jaar gebruikt worden. De opvang is dus tijdelijk.

Eerder waren de plannen om 80 woonunits op Oosterenk te maken, met 320 opvangplekken. Omdat het kantoorgebouw Vermeer gebruikt kan worden, zijn de units niet meer nodig.

Open huis op 21 mei
De gemeente Zwolle zal op zaterdag 21 mei een Open huis organiseren in gebouw Ruysdael (Dokter van Deenweg 42-48) en gebouw Kantoorvilla (Dokter van Deenweg 84-92), om u te informeren en vragen te beantwoorden.

Tussen 11.00 en 15.00 uur kunt u gewoon binnenlopen. Bewoners maken graag kennis met u en laten de locaties zien. Medewerkers van de gemeente en de locatiemanager zijn ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Wij van Ondernemersvereniging OVB hopen u ook te zien tijdens het Open huis, om mee te denken en te praten over de ontwikkelingen rondom extra opvangplekken op het bedrijventerrein Oosterenk.