Rapport toekomstbestendig bedrijventerrein Regio Zwolle

Rapport toekomstbestendig bedrijventerrein Regio Zwolle

Regio Zwolle wil in 2030 de 4de economische topregio in Nederland zijn om de economische hoofdstructuur van Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven te completeren.

Om dit doel te bereiken zijn – door de wisselwerking tussen de regio (banen) en bedrijventerreinen (afzet) – kwalitatief goede bedrijventerreinen belangrijk. Want ruim een derde van het totaal aantal banen binnen Regio Zwolle bevindt zich op deze bedrijventerreinen. Om dit vast te houden en als regio te groeien tot economische topregio is het van belang om duidelijk te hebben waar kansen op bedrijventerreinen liggen. Wanneer dit helder is, is het mogelijk om daar gericht stappen op te ondernemen. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoeksrapport bouwt voort op de onderzoeken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen die in de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe zijn gedaan. Voor de drie betrokken gemeenten in Flevoland is aanvullend onderzoek verricht. Dit onderzoek heeft meerwaarde, doordat het beter aansluit op de economische basis van Regio Zwolle waarbij makkelijker de verbinding met regionale opgaven kan worden gelegd.

Per bedrijventerrein is onderzocht wat de huidige situatie is en wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Uit de resultaten blijkt dat we als regio goed op weg zijn, maar er nog veel winst valt te behalen. Er liggen kansen op het gebied van fysiek-ruimtelijk, sociaaleconomisch en duurzaam en gezond. Voor zowel de publieke als de particuliere sector.

Om deze kansen te benutten, is het belangrijk om de handen ineen te slaan en onze belangen uit te wisselen. Samen, overheid én ondernemers, zorgen we ervoor dat bedrijventerreinen hun waardevolle positie binnen de regio vasthouden en bouwen we deze regio uit tot economische topregio. Dit vraagt betrokken inzet van beide kanten. Een inzet die gewaardeerd wordt van beide kanten.

Nu het onderzoek is afgerond, wil Regio Zwolle samen met VNO-NCW Regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle verder met vervolgstappen. Deze moeten uiteindelijk leiden tot verdere optimalisatie van de inrichting en het gebruik van bedrijventerreinen gericht naar de toekomst.

Benieuwd naar het onderzoeksrapport? Klik dan hier op: toekomstbestendige bedrijventerrein regio Zwolle.