Het Ontwikkelfonds van Upgrade Jezelf Regio Zwolle biedt werkgevers en ZZP-ers de mogelijkheid om te investeren in een leven lang leren

Het Ontwikkelfonds van Upgrade Jezelf Regio Zwolle biedt werkgevers en ZZP-ers de mogelijkheid om te investeren in een leven lang leren

Upgrade Jezelf Regio Zwolle is een initiatief van 21 samenwerkende gemeenten onder de naam Regio Zwolle. Ze roepen werkgevers op om te investeren in hun werknemers, en ZZP-ers in zichzelf. Zo kunnen zij nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld door scholing. Met dit initiatief richten zij zich op het upgraden van de regionale arbeidsmarkt en het gezamenlijk investeren in mensen om zo ieders talent optimaal te benutten. Dit maken ze mogelijk door een platform aan te bieden boordevol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van experts en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Het Ontwikkelfonds is een fonds voor de cofinanciering van vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven gerichte her-, bij- en omscholing van werknemers. Werkgevers en ZZP-ers kunnen een financiële bijdrage tot maximaal 50% aanvragen vanuit het Ontwikkelfonds. Het scholingsbudget uit het fonds biedt werkgevers de mogelijkheid om naast hun eigen (soms beperkte) scholingsbudget, cursussen te kunnen aanbieden aan hun werknemers zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie over het Ontwikkelfonds, de criteria en het aanvragen.

OVB-lid SportService Zwolle heeft al gebruik gemaakt van het Ontwikkelfonds en investeert volop in de ontwikkeling van haar werknemers. De sportorganisatie heeft inmiddels meerdere verschillende scholingstrajecten in gang gezet, mede door het Ontwikkelfonds. De scholingstrajecten variëren van een cursus adviesvaardigheid tot aan een cursus klant- en servicegericht werken. Jolanda van der Veer, directeur van SportService Zwolle en bestuurslid van OVB, zou een aanvraag bij het Ontwikkelfonds absoluut aanraden. “Een leven lang leren maakt zowel je medewerkers als je organisatie krachtiger. Om een stevige economische regio te worden en te blijven, is een voorsprong in kennis essentieel. Die bereik je met elkaar door voortdurend aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de wereld om ons heen en de betekenis hiervan voor jezelf en de organisatie.”

Klik hier om het volledige interview met SportService Zwolle te lezen over hun ervaringen met het Ontwikkelfonds.