Bijeenkomst Centrumgebied Oosterenk

Bijeenkomst Centrumgebied Oosterenk

De komende jaren verandert het Centrumgebied Oosterenk in een nieuwe stadswijk van Zwolle, waarin ook gewoond gaat worden. Tijdens de bijeenkomst over het Centrumgebied Oosterenk op dinsdag 27 september worden we geïnformeerd over de nieuwe ideeën en zullen we in de gelegenheid worden gesteld om te reageren, onze wensen kenbaar te maken en suggesties te doen.

De bijeenkomstOp dinsdag 27 september zal de bijeenkomst over het nieuwe Centrumgebied Oosterenk worden gehouden. De bijeenkomst begint om 20.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats aan de Stolte92 (adres: Dr. Stolteweg 92) in Zwolle. Wij van Ondernemersvereniging OVB zullen ook aanwezig zijn en hopen jou ook te zien tijdens de bijeenkomst.

Centrumgebied OosterenkHet centrumgebied van Oosterenk bestaat uit een aantal locaties rondom het Isala ziekenhuis, zoals de voormalige waterschapslocatie aan de Dokter Spanjaardweg. Het gebied waar werken, zorgen en leren nu centraal staat, wordt herontwikkeld tot een gezonde stedelijke leefomgeving, waar je prettig werkt, fijn woont en recreëert.

Ruimtelijk ontwikkelplanDe Gemeente Zwolle heeft een gebiedsvisie gemaakt, die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het centrumgebied wordt nu als uitwerking hiervan een ruimtelijk ontwikkelplan gemaakt. Hoe wonen, werken en leven de bewoners en gebruikers van het centrumgebied in de toekomst? Om de invulling hiervan concreet te maken werkt een coalitie van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Jansen Vastgoed, Gemeente Zwolle en de Zwolse woningcorporaties aan een ruimtelijke ontwikkelplan voor dit deelgebied. Thema’s als wonen, openbare ruimte, voorzieningen en mobiliteit worden hierin verder uitgewerkt. Kijk voor meer informatie en de vastgestelde gebiedsvisie op www.nieuwbouw-oosterenk.nl.

Meedenken over Centrumgebied OosterenkDe aankomende periode kunnen huidige, mogelijk toekomstige bewoners en andere belanghebbenden, zoals ondernemers op Oosterenk, hun mening geven over de ontwikkelingen rondom dit thema. Deze input wordt verwerkt waar mogelijk in het ruimtelijke ontwikkelplan. Zodat uiteindelijk een plek gecreëerd wordt waar huidige én toekomstige bewoners en gebruikers zich thuisvoelen.

Aanmelden voor de bijeenkomstWil je bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Dan kun jij aanmelden via: www.nieuwbouw-oosterenk.nl. Aanmelden is verplicht.